Actie? Reactie. Privacyinbreuk? Ministry of Privacy.

Klaar.

Ministry wil reageren op privacyvragen van burgers, ondernemingen en overheden, en een aanspreekpunt vormen voor journalisten die willen graven in privacygerelateerde thema’s. Voor leden komt zij tussen bij hun privacyklachten over bedrijven of overheden, een vertegenwoordigingsbevoegdheid onder artikel 80 GDPR. Voor die leden treedt Ministry op, en probeert zij eerst te bemiddelen tussen het lid en de bewuste overheid, instelling of bedrijf. Lukt dat niet, dan bereiden we juridische actie voor tegen de inbreukmaker.

Ook bezorgde niet-leden willen we graag van inleidende informatie voorzien. Een slimme camera geplaatst in je straat? Zorgen over een app die je toch niet helemaal vertrouwt? Liever je vingerafdruk niét afgeven? We zijn er voor je.

Ministry zal, met andere woorden, eerstelijns advies verzorgen aan burgers. Elke bezorgde burger, geholpen met informatie & gewapend met kennis, is immers een burger die sterker in zijn schoenen staat. En dat willen we. Geïnformeerde, kritische burgers. Daarnaast is het ook gewoon de taak van deze Stichting: correcte informatie verspreiden.

Wat we niét doen, is juridisch (GDPR-)advies geven. Niet alleen zijn we een non-profit, er zijn uiteraard gespecialiseerde juridische kantoren genoeg. We geven wél praktische en heldere opleidingen, voor bedrijven en overheden.

Wil je een klacht indienen bij the Ministry?

Wil je een klacht indienen bij the Ministry?

https://ministryofprivacy.eu/wp-content/uploads/2020/01/logo-web.png
Neem je privacy terug in handen
Contact
Private Stichting
Nr. 0716.922.347
+32 9 320 00 34