HomeWat we doenProcederen

Een waakhond zonder tanden, die kan niet bijten. En bijten, dat moeten we heel af en toe doen. We gaan niet naar de rechter voor het plezier: niet alleen is een procedure sowieso een dure zaak, het zorgt ook voor heel wat extra uren die vaak beter kunnen worden besteed in bemiddeling en sensibilisering. Als we echter geen keuze meer hebben, dan moeten we wel.

Als het moet, dan moet het. Wanneer onze lobby, bemiddeling en vriendelijke woorden falen, dan rest slechts het pad van de rechter. Soms is dat pad de enige mogelijkheid om politieke ideeën of misbruik door bedrijven te bestrijden.

Je kent ons natuurlijk van onze procedure tegen de verplichte vingerafdrukken op de eID, en dat vanaf 12 jaar. We trokken naar het Grondwettelijk Hof, tegen deze maatregel, die in onze opinie, in strijd is met onze grondwet en het daarin vastgelegde recht op bescherming van je privéleven. En ook met artikel 8 EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens), natuurlijk.

We hoopten dat het Grondwettelijk Hof onze visie zou volgen, maar finaal besliste ze begin 2021 dat de vingerafdrukken géén schending inhouden van ons recht op privacy. Ze voerde wel enkele scherpe beperkingen in, wie de vingerafdrukken kan raadplegen. De hoofdprijs – de vernietiging van de verplichting – is ons echter ontglipt. Doodzonde.

We geven echter niet op, want de actualiteit bewijst maar één ding: dat er nog héél wat procedures zullen volgen tegen privacyschendende wetgeving. Medio 2021 wil Vincent Van Quickenborne (Open VLD) als Minister van Justitie, een gloednieuwe dataretentiewetgeving invoeren, die opniéuw het digitaal leven van elke burger tot in detail in surveillance giet. De GBA sprak zich al uiterst negatief uit over het voorstel. We maken ons klaar om ook daartegen te procederen.

De zaak tegen de vingerafdrukken is natuurlijk niet de enige procedure die we voeren. Zo trokken we in juni 2021 opnieuw naar het Grondwettelijk Hof, tegen de opheffing van het bankgeheim, met de campagne houjegeldprive.be, samen met advocatenkantoren Sansen International Tax Lawyers & Artes Law. En in november 2021 lanceerden we “Covid Shit Ticket, een campagne tegen het CST, samen met Cottyn & Artes advocaten. Het is belangrijk dat we beschikken over een schare advocaten, die geloven in de doelen van de Stichting. Deze advocaten zullen immers de frontlinie vormen, de gladiatoren van onze privacy, zo je wil.

You’ve got to pick your battles, but then fight to the death for the ones that matter. 

Ben je advocaat, en wil je enkele uren van je tijd doneren aan ons? Kijk eens bij actief meehelpen. Dankjewel!

Onze procedures helpen meefinancieren?

Onze procedures helpen meefinancieren?

https://ministryofprivacy.eu/wp-content/uploads/2020/01/logo-web.png
Neem je privacy terug in handen
Contact
Private Stichting
Nr. 0716.922.347
+32 9 320 00 34