ActuaConner Rousseau is Big Brother 2022.

25 mei 2022
https://ministryofprivacy.eu/wp-content/uploads/2022/05/271245602_477466760414034_935996493277485246_n.jpeg
Op 25 mei 2022 - de verjaardag van de privacy (en de GDPR) - kiezen we de ‘Big Brother 2022’-award, georganiseerd door de Belgische privacywaakhond Ministry of Privacy. De award gaat naar Conner Rousseau (Vooruit), voor zijn privacy-onvriendelijke uitspraken.

Andere kanshebbers waren Vincent Van Quickenborne (Open VLD) voor zijn voorstellen rond de afbouw van encryptie, Mathias De Clercq (Open VLD) voor het toenemend aantal slimme camera’s in Gent en de Federale Politie voor het illegale gebruik van Clearview AI. Vorig jaar kreeg Frank Robben de award toegekend. Zo vergeleek Rousseau het CST met een ‘TIkTok-account’ die je vrijwillig installeert. Ook liet hij zich tijdens de Coronacrisis ontvallen dat grondrechten inwisselbaar zouden moeten zijn, als ‘beloning’ voor gevaccineerden (DS, 17/01/2022). Zo zouden enkel gevaccineerden toegang moeten gekregen hebben tot bepaalde ondernemingen en zelfs publiek toegankelijke plaatsen. Dat zou impliceren dat private ondernemingen en burgers de vaccinatiestatus van (andere) burgers moeten opvragen, hetgeen leidt tot verregaande privacyschendingen. De medische status van een burger is immers een gevoelig persoonsgegeven, beschermd onder artikel 9 van de GDPR.

De Stichting voert al een tijdje een strijd tegen het CST, via kortgedingprocedures, een burgerlijke procedure en bij het Grondwettelijk Hof. De kortgedingrechter verklaarde zich onlangs onbevoegd om te oordelen over de zaak, in tegenstelling tot zijn Waalse collega’s. De andere kanshebbers waren Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en Mathias De Clercq (Open VLD). De politici laten zich kenmerken door steeds meer vrijheden en rechten (waaronder privacy) op te offeren voor veiligheid.

De Federale Politie kreeg uiteindelijk de award niet toegekend. Hoewel zij op illegale wijze de gezichtsherkenningstool ‘Clearview AI’ inzette (en daarover tot driemaal toe loog), blijkt uit onderzoek van de politiewaakhond COC dat het ging om een beperkt aantal agenten die een proeflicentie van Clearview AI gebruikte. Dat leek de Stichting niet voldoende om de award toe te kennen.

In totaal ontving de privacystichting een kleine 100 nominaties van burgers.

Matthias Dobbelaere-Welvaert

https://ministryofprivacy.eu/wp-content/uploads/2020/01/logo-web.png
Neem je privacy terug in handen
Contact
Private Stichting
Nr. 0716.922.347
+32 9 320 00 34