OpiniesRecht van inzage?

14 juni 2020
https://ministryofprivacy.eu/wp-content/uploads/2020/06/alexandre-debieve-ZjJNihxhM1w-unsplash-1-1280x2009.jpg

Dit stuk werd ingezonden door een vrijwillige redacteur, die gebruikt maakt van een pseudoniem. The Ministry of Privacy wil op haar website een bijdrage leveren aan het privacydebat. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Wil je graag zelf een (opinie)stuk publiceren, contacteer ons dan via redactie@ministryofprivacy.eu. 

Dat het uitoefenen van je recht op inzage (art 15 AVG) in de over jou verwerkte persoonsgegevens door SHM’s (sociale huisvestingmaatschappijen) geen tijdverspilling is mag blijken uit de gigantische hoeveelheid informatie die deze over hun klanten verwerken. Het is bij wijlen hallucinant vast te stellen wat dezen allemaal over ons weten, maar ook nog gepland hebben om te verzamelen. Waarbij je de vraag mag stellen welke informatie nu uiteindelijk nodig is om de juiste beslissingen te nemen in verband met dossiers sociale huisvesting.

Velen zal het “koud” laten wat men allemaal met hun informatie doet, maar wees dan achteraf ook niet boos omdat het je niet interesseerde.

Terwijl bijna iedereen in de sociale huur klaagt over de manier hoe zij behandeld worden en denken dat ze geen middelen hebben om zich te verweren, ligt er voor hun neus een ‘gratis’ tool “AVG” (algemene verordening gegevensbescherming) genaamd om op een makkelijke en toegankelijke manier hun rechten uit te oefenen.

En dat dit werkt mag blijken uit de ervaringen van ondergetekende. Niet alleen kreeg ik zoals verwacht een zeer summier antwoord, achteraf in de klacht als gevolg van het gebrekkig antwoord op het recht tot inzage bleek uit de verantwoordingsstukken van de SHM hoe dezen werkelijk over sociale huurders denken. En het is geen fraai beeld.
Reden temeer om van deze gratis procedure gebruik te maken en de SHM’s aan het werk te zetten. Het is helemaal niet moeilijk, en het bezorgd hen verschrikkelijk veel werk. Dus als men weigert te antwoorden op jouw vragen, men weigert iets aan problemen te doen, dan kan je ‘hen’ aan het werk zetten via het uitoefenen van je recht tot inzage in je persoonsgegevens. Wedden dat men achteraf een stuk vriendelijker en makkelijker zal zijn.

Inmiddels zijn wij bezig met het opzetten van een website met informatie omtrent alle aspecten van sociale huur, en bij uitbreiding van huren in het algemeen. Alle praktische administratieve, juridische en (bouw)technische aspecten.
Zodat ook de zwakkere huurder zich kan informeren over zijn of haar rechten en plichten en niet altijd in het wilde weg op zoek moet gaan naar informatie. Kennis is macht.

Dat heeft zich ook bewezen door gebruik te maken van het inzagerecht onder de AVG. Privacyverklaringen zijn zielig beknopt en staan dikwijls vol fouten. Cookieverklaringen zijn nog schaarser en bevatten zowaar nog meer fouten. Sommigen, waaronder zelfs onze overheid durven zelfs onwaarheden in cookieverklaringen zetten, want laat ons eerlijk zijn, wie gaat deze controleren op hun juistheid en volledigheid?

En in volle coronacrisis schieten overal weliswaar goedbedoelde websites van steden en gemeenten uit de grond dewelke alle en elke conformiteit aan de AVG ontbreken. Plots zou privacy geen issue meer zijn, tenzij het om een corona app zou gaan. Zijn we blind of gaan we onze privacy en informaticaveiligheid opgeven omdat we in volle crisis ‘geld’ belangrijker vinden? Ik stel me de vraag. Iedereen klaagt dat hij of zij niet rond komt in deze crisis en iedereen vraagt geld aan de overheid. Terwijl we intussen via allerlei in der haast in elkaar geknutselde websites informatie delen met, met wie eigenlijk? Ik heb er een deel van nagekeken, en velen mankeren zelfs een privacyverklaring en/of cookiebeleid. Sommigen zelfs beiden. Laat staan dat duidelijk is wie de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is. Stad of gemeente? Of is het zomaar een in elkaar geknutseld initiatief van een iemand.

En iedere sociale huurder blijft intussen verder klagen dat men niet naar ze luistert. Dat men niets doet en alle problemen negeert. Wel, wat ik hier kom te vertellen kost je alleen wat inspanning en wat informatie verzamelen, en ik garandeer je dat ook jouw SHM zal zweten en klagen. Maar achteraf zullen ze iets sneller en gemakkelijker klaarstaan als je vragen hebt of problemen wil melden.

De privacywetgeving is het beste, machtigste en vooral goedkoopste wapen of middel dat je als (sociaal) huurder kan inzetten tegen jouw SHM.

Ga er maar van uit dat elke antwoord van een SHM onvolledig zal zijn, en dat elke klacht daaromtrent bij de GBA (gegevensbeschermingsautoriteit) zal leiden tot een voor de SHM zéér arbeids- en tijdsintensief proces waar ontelbare werkuren in kruipen. Time is money. En dus zullen de meeste SHM zich laten vangen en niet de moeite nemen om jou een correct en volledig antwoord te geven, alleen om achteraf geconfronteerd te worden met een situatie die 100 keer meer tijd en middelen zal vergen. Hadden ze maar gewoon geantwoord en je alle informatie gegeven.

Door Koekiedeeg (pseudoniem). 

Opinies

https://ministryofprivacy.eu/wp-content/uploads/2020/01/logo-web.png
Neem je privacy terug in handen
Contact
Private Stichting
Nr. 0716.922.347
+32 9 320 00 34