OpiniesYellow brick road

25 maart 2020
https://ministryofprivacy.eu/wp-content/uploads/2020/03/chris-barbalis-FLpV4VJqBrw-unsplash-1-1280x853.jpg

Dit stuk werd ingezonden door een vrijwillige redacteur, die gebruikt maakt van een pseudoniem. The Ministry of Privacy wil op haar website een bijdrage leveren aan het privacydebat. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Wil je graag zelf een (opinie)stuk publiceren, contacteer ons dan via redactie@ministryofprivacy.eu. 

Sedert de invoering van de nieuwe privacywet in Mei 2018 beginnen stilaan meer en meer mensen de weg te vinden naar de uitoefening van hun privacyrechten.

Zo ook de groep van huurders van sociale huurwoningen. Blijkbaar zijn toch al een tiental mensen nieuwsgierig geworden naar welke informatie de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) en sociale verhuurkantoren (SVK) over hen verwerken.
En wat blijkt uit reacties die onze redactie mocht ontvangen? Er worden blijkbaar zéér veel persoonlijke gegevens van huurders en kandidaat huurders verwerkt, dikwijls foute gegevens, maar ook heel wat erg vertrouwelijke gegevens.
Te pas en te onpas worden medische attesten gevraagd aan huurders en kandidaat huurders. Taaltesten afgenomen. Persoonlijke notities over de huurder of kandidaat gemaakt. Staan er camera’s, worden niet altijd om statistische redenen persoonlijke verbruiksgegevens van water, gas en elektriciteit verwerkt. En ga zo maar door.

SHM’s en SVK’s vinden het blijkbaar niet nodig om zich aan de wet op de gegevensverwerking (AVG), privacywet in de volksmond genoemd, te confirmeren. En naast erg gebrekkige privacyverklaringen ontbreekt het op hun websites meestal ook aan een correct cookiebeleid en ontbreken meestal opt-out’s waarbij men deze zogenaamde cookies kan weigeren, zij het geheel of gedeeltelijk. Nog vele websites die ook webformulieren hanteren gebruiken nog steeds het onveilige http protocol.

Dat de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) hier niet onverdeeld gelukkig mee is zal waarschijnlijk daaraan liggen dat zij diverse SHM en SVK adviseert in verband met privacy.

Dat alles zou ons niet mogen deren gezien we allemaal veronderstelt worden de wetgeving te kennen en deze te respecteren. Zeker als deze zoals de privacywetgeving de afgelopen jaren herhaaldelijk in de pers is geweest.

Als zelfs enkele sociale huurders het aandurven om vragen te stellen omtrent hun persoonsgegevens, dan zou dat geen hindernis mogen vormen om zelf ook eens de proef op de som te nemen om te zien welke gegevens over u verwerkt worden.
Het is geen moeilijk proces. Op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) vind je een voorbeeldformulier dat je kan invullen en opsturen, mailen of per brief bezorgen. Binnen 30 dagen moet je dan een antwoord krijgen in de vorm die jij wenst. Per email of schriftelijk per brief. Wedden dat er veel gegevens zullen ontbreken en dat er fouten in staan.

Door Lou Patino (pseudoniem). 

Opinies

https://ministryofprivacy.eu/wp-content/uploads/2020/01/logo-web.png
Neem je privacy terug in handen
Contact
Private Stichting
Nr. 0716.922.347
+32 9 320 00 34